Datum kreiranja 26 Maj 2022
Štampa

Zahvaljujući Erasmus+ TST projektu, u maju 2022. godine započeo je novi krug posjeta ENIC/NARIC centrima od strane zaposlenika drugih ENIC/NARIC centara. ENIC/NARIC centri koji učestvuju mogu povećati kvalitetu svoga rada, razmjenom znanja i davanjem povratnih informacija između sebe o politikama i praksama priznavanja.

Ankara meeting 1Centar za informisanje i priznavanje dokumenata u oblasti visokog obrazovanja učestvuje u ovom projektu i kao dio ekspertskog tima, zajedno sa predstavnicima ENIC centra iz Moldavije, posjetio je ENIC centar Turskoj, da bi provjerili kvalitet i transparentnost njegovih aktivnosti u oblasti priznavanja.

Tokom posjete, razgovarano je o samoevulacijskom izvještaju koji je izradio ENIC centar iz Turske. Ekspertski tim je stavio akcenat na tri ključna aspekta, procedure, kriterije i osiguranje kvaliteta; transparentnost i pružanje informacija, te međunarodnu i domaću saradnju i predstavljanje.

Opšti utisak stručnjaka je bio, da je ENIC centar u Turskoj od perioda svog Ankara meeting 2osnivanja značajno unaprijedio svoj rad u organizacijskom, ali i profesionalnom smislu. Takođe, centar predstavlja Tursku u radu APNNIC-a, zvanične mreže nacionalnih informacijskih centara u azijsko-pacifičkom regionu vezano za visoko obrazovanja, a u skladu sa Tokijskom konvencijom. Poslednjih godina, Centar je veoma aktivan na međunarodnom planu, učestvuje u različitim međunarodnim projektima i inicijativama. Eksperti su, tokom posjete, bili oduševljeni predanošću zaposlenih u Centru, kao i njihovim odnosima sa drugim tijelima u okviru Vijeća za visoko obrazovanje, ali i sa visokoškolskim ustanovama i drugim zainteresovanim stranama u Turskoj. Centar je hitno reagovao na izbjegličku krizu na Srednjem istoku, Ankara meeting 3uspostavljanjem posebne procedure za priznavanje izbjegličkih kvalifikacija. Upravo kada se posjeta dešavala, objavljena je i engleska verzija web stranice centra. Svi eksperti su se jednoglasno složili da ENIC/NARIC radi kvalitetno svoj posao, koji može još više da se unaprijedi zapošljavanjem radnika i ubrzanjem nekih od aktivnosti.

Nakon posjete, izvještaj eksperata bi trebalo da se završi za dva mjeseca.