Datum kreiranja 05 Maj 2014
Štampa

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta upisala je prve ustanove u Državni registar akreditovanih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini.

akreditacija webU Registar su upisane slijedeće ustanove:

 

- Univerzitet u Istočnom Sarajevu

- Univerzitet u Banjoj Luci

- Univerzitet za poslovne studije Banja Luka

- Visoka škola „Banja Luka College“

- Nezavisni univerzitet Banja Luka

Navedene visokoškolske ustanove upisane su na osnovu rješenja o akreditaciji koja donose nadležne obrazovne vlasti, odnosno u konkretnim slučajevima, Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske, te preporuka o akreditaciji koje je izdala Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta.  Prethodno, kako je to i propisano Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, Agencija je za navedene visokoškolske ustanove provela postupak ocjenjivanja  usklađenosti rješenja o akreditaciji sa minimalnim standardima iz područja visokog obrazovanja i kriterijumima za akreditaciju visokoškolskih ustanova. Nakon što je Agencija utvrdila  usklađenosti rješenja o akreditaciji izvršen je upis u Državni registar. Rok važenja akreditacije za navedene ustanove  je pet godina.

 

Akreditacija je potvrda standarda kvaliteta rada visokoškolske ustanove u skladu sa Kriterijumima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini i Standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja.

 

Državni registar predstavlja službenu evidenciju o akreditovanim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini, a čije vođenje je prema Okvirnom zakonu o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini isključivoj nadležnosti Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta.