Datum kreiranja 30 Novembar 2015
Štampa

Predstavnici Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja održali su dana 24.11.2015. godine jednodnevnu obuku na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu.

Obuci su prisustvovali predstavnici fakulteta koji pripadaju Univerzitetu u Istočnom Sarajevu.

Cilj obuke je bio da se akademsko osoblje Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a koje se bavi pitanjima priznavanja, upozna sa osnovnim odredbama Konvencije Vijeća Evrope/UNESCO-a o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju u evropskoj regiji, njenim pratećim dokumentima, kao i drugim dokumentima evropskog prostora priznavanja (EAR), prvenstveno Priručnikom evropskog prostora priznavanja za visokoškolske ustanove (EAR HEI).

Predstavljen je i rad Centra te posljednje preporuke Centra objavljene u ovoj godini. Naglašeno je da Centar stoji na raspolaganju svim nadležnim organima za priznavanje u pogledu osiguranja tačnih i pouzdanih informacija o visokoškolskoj kvalifikaciji, odnosno visokoškolskom obrazovnom sistemu države u kojoj je visokoškolska kvalifikacija stečena.

Takođe je istaknuto da će unapređenju procedura priznavanja na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu doprinijeti i zajednički Projekt "Jačanje internacionalizacije u bosanskohercegovačkom visokom obrazovanju"odobren u sklopu ERASMUS+ programa - Jačanje kapaciteta u visokom obrazovanju, poziv EAC/A04/2014, selekcijska 2015. godina.