Datum kreiranja 04 Februar 2016
Štampa

Na konstitutivnoj sjednici Upravnog odbora Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, koja je održana 29. januara 2016. godine u Mostaru, izabran je predsjednik i dva potpredsjednika Upravnog odbora Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja.

Izbor predsjednika i dva potpredsjednika izvršen je u skladu sa Statutom Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja (''Službeni glasnik BiH'', broj 20/10 i 28/10), Odlukom o redovnom godišnjem izboru predsjednika i potpredsjednika Upravnog odbora Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja i Poslovnikom o radu Upravnog odbora Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja.

Za predsjednika Upravnog odbora izabran je gospodin Branislav Đogović iz reda srpskog naroda. Za potpredsjednike Upravnog odbora izbarani su gospodin mr Sead Maslo, iz reda bošnjačkog naroda i gospodin Danijel Vidović iz reda hrvatskog naroda. Predsjednik i potpredsjednici Upravnog odbora izabrani su na period od godinu dana sa mogućnošću ponovnog izbora za još jedan mandat.