Datum kreiranja 18 Februar 2016
Štampa

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine obavijestilo je Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja da je Erasmus+ kancelarija u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Delegacijom EU u BiH, uspostavila nove procedure za oslobađanje od PDV-a i carina, za projekte finansirane u okviru Erasmus+ programa.

Instrukcije o oslobađanju od PDV-a i carina su objavljene na web stranici Erasmus+ kancelarije u BiH, na sljedećem linku: http://www.erasmusbih.com/index.php/en/vat-customs-exemptions.

Uspostavljene procedure odnose se na sve komponente Erasmus+ programa. Dobiveni certifikat nudi mogućnost partnerima u BiH da budu oslobođeni od PDV-a i carinskih dadžbina, a odnosi se na nabavku opreme, usluge te ostale relevantne kategorije.