Datum kreiranja 23 Februar 2016
Štampa

U "Službenom glasniku BiH", broj 10/16, objavljena je Odluka o usvajanju Mape puta za implementaciju EU Direktive o reguliranim profesijama 2005/36/EC i 2013/55/EU. Mapa puta je proizašla iz složene analize u kojoj su učestvovale sve nadležne vlasti, uključujući sve institucije u sektorima zdravstva, arhitekture i veterine.

Odluku možete pronaći na sljedećem linku:

http://www.cip.gov.ba/images/pdf/Legislativa/Bosanski/Odluka_o_usvajanju_mape_puta_za_implementaciju_EU_Direktive_o_reguliranim_profesijama_2005-36EC_i_2013-55EU.bos.pdf