Datum kreiranja 15 Mart 2016
Štampa

Treći sastanak konzorcija u okviru Tempus projekta „BH kvalifikacijski okvir za visoko obrazovanje – BHQFHE“, održan je od 24.02.-28.02.2016. godine na University of Limerick u Limericku, Irska.

Third Meeting of Consortium Limerick 1Ovim sastankom zvanično je projekat ušao u završnu fazu  implementiranja. Cilj Projekta je podrška razvoju BH kvalifikacijskog okvira za visoko obrazovanje i njegovom implementiranju na nivou visokoškolskih ustanova , prema kriterijumima Evropskog kvalifikacijskog okvira za cjeloživotno učenje (EQF-LLL) i Kvalifikacijskog okvira Evropskog prostora visokog obrazovanja (QF-EHEA). Projekat predstavlja značajan iskorak transfomnacije i modernizacije visokog obrazovanja u BiH, prema integraciji u evropsku akademsku mrežu.

Partneri u Tempus projektu su šest javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini: Univerzitet u Bihaću, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Sveučilište u Mostaru, Univerzitet u Zenici, Univerzitet u Istočnom Sarajevu i Univerzitet u Tuzli, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, ministarstva obrazovanja Kantona Sarajevo i Županije Zapadnohercegovačke, Svjetski Univerzitetski Servis (SUS), Sveučilište u Splitu (Hrvatska), Univerzitet Northampton (Velika Britanija), Univerzitet Limerick (Irska), Univerzitet Lleida (Španjolska), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, CEENQA-Network of Central and Eastern European Quality Assurance Agencies in HE, Udruženje poslodavaca BiH,  Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta. Koordinator projekta je Univerzitet u Paderbornu. Prvog dana sastanka konzorcijuma, nakon pozdravih riječi koje je uputio Dr. Pat Phelan i Dermot Coughlan sa Univerziteta u Limericku, slijedio je izvještaj Upravne grupe projekta o postavljenim i ostvarenim rezultatima za svih osam radnih paketa u proteklom periodu , a vezano za izvršenje projekta. Projekt koordinator mr. Ahmet Mehić s Univerziteta u Padebornu je podnio izvještaj o potrošenim sredstvima i finansijskim obavezama svih projektnih partnera.

  
Third Meeting of Consortium Limerick 2U okviru uvodnog dijela, predstavnici Univerziteta Limerick su istakli značaj ishoda učenja u procesu akreditacije i pisanja ishoda učenja u duhu korištenja aktivnih glagola. U drugom dijelu prvog radnog dana svi projeknti partneri su podnjeli izvještaje o provedenim aktivnostima u svojim ustanovama/institucijama. Na kraju, Upravna grupa projekta, koju čine predstavnici  Univerziteta u Paderbornu, Univerziteta u Tuzli, Sveučilišta u Splitu i Svjetski Univerzitetski Servis BiH, upoznali su prisutne s preostalim projektnim aktivnostima, dinamikom realizacije te obavezama pojedinih partnera u vezi uspješnog okončanja projekta. Kao dio redovne projektne aktivnosti, predstavnici Sveučilišta u Splitu su upoznali prisutne s nadolazećom aktivnošću: pisanje self-certification izvještaja i obavezama univerziteta , ali i ostalih domaćih partnera u planiranoj aktivnosti. Drugog dana sastanka konzorcijuma izvršen je trening za pisanje self-certification izvještaja, koji su vodili predstavnici Univerziteta u Lieda i Univerziteta u Limericku. Upravna grupa projekta završila je III. sastanak konzorcijuma sa zaključcima i daljnjim instrukcijama. Utvrđen je raspored djelovanja, rokovi za određene aktivnosti te osobe odgovorne za implementiranje.