Datum kreiranja 03 April 2018
Štampa

Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja je u skladu sa Programom rada za 2018. godinu u proces javnih konsultacija uputio Statut Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja-Nacrt.

Proces javnih konsultacija otvoren je do 11.4.2018.godine, te vas pozivamo da učestvujete u konsultacijama putem web aplikacije Ministarstva pravde BiH eKonsultacije https://ekonsultacije.gov.ba/

Dokument možete preuzeti ovdje.