Datum kreiranja 11 Juli 2018
Štampa

Predstavnik Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja učestvovao je na 7. ministarskom sastanku Platforme Zapadnog Balkana za obrazovanje, obuku, istraživanje i inovacije. Sastanak je okupio predstavnike zemalja Zapadnog Balkana koji se bave obrazovanjem, obukom, istraživanjem i inovacijama.

7th Ministerial Meeting of the Western-Balkan Platform on Education and TraningPrvi dan je bio posvećen istraživanju i inovacijama, posebno vezano za kapacitete u istraživanju i inovacijama. Sve zemlje Balkana pokušavaju da ojačaju ljudske kapacitete, iako sredstva za ovo u državnim budžetima su vrlo mala. U svemu ovome, značajnu ulogu imaju sredstva Evropske Unije, koja su dostupna kroz različite programe svim balkanskim zemljama. Predstavnici svih zemalja su istakli značaj vezano za njihovo učešće u Horizontu 2020, Okvirnom programu Evropske Unije za istraživanje i inovacije. Zemlje su postavile učešće u programu kao prioritet u njihovim državnim strategijama u ovoj oblasti. Regionalna saradnja je jako podržana od svih zemalja Zapadnog Balkana. Osim izmjena zakonodavstva u oblasti istraživanja i inovacija, sve zemlje su razvile ili razvijaju nove strategije. Sa svoje strane, Evropska Unija će udvostručiti sredstva za zemlje Zapadnog Balkana. Na kraju prvog dana predstavljeno je nekoliko interesantnih inicijativa.

Drugi dan je bio posvećen obrazovanju i obuci bazirano na Platformi Zapadnog Balkana za obrazovanje i obuku, zvanično pokrenutu 2018. godine. Ministri zemalja Zapadnog Balkana predstavili su situaciju u oblasti obrazovanja i obuke. Tema posljednje sesije je bila priznavanje akademskih kvalifikacija. Istaknuto je da, iako je Lisabonska konvencija o priznavanju potpisana prije 21 godinu, glavni principi Konvencije nisu u potpunosti implementirani. Predstavnici Inicijative za reformu obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi (ERI SEE) i Regionalnog vijeća za saradnju (RCC) predstavili su njihovu inicijativu prema zajedničkim principima za priznavanje akademskih kvalifikacija. Radna grupa za priznavanje akademskih kvalifikacija je formirana i održala je tri sastanka. Odgovornost Grupe je priprema zajedničkih regionalnih aktivnosti i uklanjanje prepreka za priznavanje akademskih kvalifikacija.