Datum kreiranja 18 Oktobar 2018
Štampa

Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanje je bio organizator i domaćin Petog regionalnog sastanka ENIC/NARIC centara. Sastanak je održan u srijedu, 10. oktobra 2018. godine, u prostorijama CIP-a. Regionalni sastanci ENIC/NARIC centara su postali tradicija i organizuju se kako bi se diskutovalo o aktuelnim temama vezanim za priznavanje inostranih visokoškolskih kvalifikacija, s naglaskom na izazove s kojima se sreću države u okruženju.

Fifth Regional Meeting MostarTema ovogodišnjeg sastanka bila je Priznavanje inostranih visokoškolskih kvalifikacija: aktuelnosti, izazovi, dobre i loše prakse. Osim predstavnika CIP-a, sastanku su prisustvovali predstavnici ENIC/NARIC centara Hrvatske, Slovenije, Agencije za razvoj visokog obrazovanje i osiguranja kvaliteta, Komisije za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja Republike Srpske i Službe za opće poslove Univerziteta u Sarajevu. Tokom sastanka diskutovano je o aktuelnostima, te su doneseni zaključci.