Datum kreiranja 14 Januar 2020
Štampa

Šesti regionalni sastanak ENIC/NARIC centara je održan 12.12.2019. godine u Ljubljani, Slovenija, u Ministarstvu obrazovanja, nauke i sporta Republike Slovenije. Regionalni sastanci organziraju se svake godine s ciljem razmijene najbolje prakse, pouzdanih, relevantnih i tačnih informacija o trenutnim važnim temama iz područja priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija te dogovora oko aktivnosti koje se trebaju poduzeti za rješavanje određenih tekućih problema i uspostavljanje komunikacije sa zemljama regije koje ne sudjeluju na ovim sastancima.

Sixth Regional Meeting of ENIC-NARIC centres LjubljanaOsim Slovenskog ENIC/NARIC centra, koji je ove godine bio organizator i domaćin, na sastanku su sudjelovali i predstavnici ENIC/NARIC centara Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine te Kosova (ime definirano UN rezolucijom 1244 iz 1999. godine).

Teme Šestog sastanka bile su:

1. Trenutni izazovi u postupcima priznavanja

Predstavnici svih centara opisali su na koji način postupak priznavanja inostranih kvalifikacija je organiziran u njihovim državama, uključujuči i Kosovo*, nakon čega je zaključeno da svi centri na sličan način vrše vrednovanje kvalifikacija. Neki centri su tijela za priznavanje te izdaju konačno rješenje o priznavanju, dok neki centri izdaju mišljenje ili preporuku o priznavanju nadležnim tijelima za priznavanje u njihovim državama. Dok se Slovenski ENIC/NARIC centar bavi priznavanjem i srednjoškolskih kvalifikacija, ostali centri se bave priznavanjem isključivo visokoškolskih kvalifikacija. Raspravljalo se o potrebi provjere vjerodostojnosti kvalifikacija u postupcima priznavanja, s obzirom na povećan broj otkrivenih krivotvorenih diploma u posljednje vrijeme. Također, ono što je vrlo važno za sve sudionike, jeste usuglašenost sa zakonima o zaštiti ličnih podataka (GDPR) te je zaključeno da je ovo tema koja će zasigurno biti izazov u budućnosti.

2. Osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju

Kao glavni kriterij u postupku priznavanja inostrane visokoškolske kvalifikacije, u svim državama i Kosovu, uzima se u obzir akreditacija visokoškolske ustanove koja je dodijelila kvalifikaciju. Akreditaciju visokoškolskoj ustanovi dodjeljuje matična država u kojoj visokoškolska ustanova izvodi obrazovanje. Priznaju se isključivo akreditirane visokoškolske ustanove, a za Bosnu i Hercegovinu se istaklo da se priznaju ustanove koje su akreditirane te koje su upisane u registar akreditiranih visokoškolskih ustanova Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalititeta BiH (HEA).

3. Krivotvorene diplome i svjedodžbe

Tokom sastanka istaknuto je da je u posljednje vrijeme otkriven sve veći broj lažnih/krivotvorenih diploma.

Krivotvorena diploma predstavlja krivotvorenu obrazovnu ispravu koja nije stečena na legalan način, gdje osoba nije pohađala nastavu niti je na bilo koji način stekla znanja, vještine i kompetencije koje bi se trebale dodijeliti tom visokoškolskom kvalifikacijom te koju, u konačnici, uopće nije izdala visokoškolska ustanova.

U postpuku priznavanja, većina centara traži originalne dokumente na uvid, dok ENIC/NARIC centar Bosne i Hercegovine u svakom postupku vrednovanja kvalifikacije izvrši i provjeru vjerodostojnosti iste.

Provjere vjerodostojnosti su dugotrajniji postupci te dužina trajanja priznavanja zavisi o brzini pribavljanja informacije o vjerodostojnosti kvalifikacije, a ponekad se ovaj postupak i naplaćuje. ENIC/NARIC centar Bosne i Hercegovine se trudi da u što kraćem roku pribavi ove informacije koristeći sva komunikacijska sredstva i mreže kojima raspolaže kao dio ENIC/NARIC mreža i koristeći kontakte koje je uspostavio sa institucijama u drugim državama, sve sa svrhom poboljšanja kvalitete postupaka priznavanja u Bosni i Hercegovini.

4. Saradnja ENIC/NARIC centara regije

Tokom sastanka raspravljalo se o bilateralnim i multilaternim sporazumima o priznavanju, pri čemu je Slovenija nagovijestila svoj ulazak u projekat ENIC/NARIC centara Jadranskog područja (AdReN), a koji je Bosna i Hercegovina, uz Albaniju i Italiju kao voditelje projekta, već podržala, a očekuje se pridruživanje Republike Hrvatske. Zaključeno je da ovakve vrste projekata znatno doprinose razvoju ljudskih znanja i vještina u poslovima kojima se ENIC/NARIC centri bave, i da je potrebno osnažiti ljudske kapacitete u svim uredima

Uz sve navedeno, svi ENIC/NARIC centri su se usaglasili da je održavanje regionalnih sastanaka iznimno bitno te da se nadaju da će se u budućnosti ovim sastancima pridružiti i aktivno sudjelovati predstavnici ENIC/NARIC centara Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Republike Srbije.

Mjesto održavanja Sedmog regionalnog sastanka bit će naknadno dogovoreno.