Datum kreiranja 10 Mart 2020
Štampa

Četvrti sastanak Pododbora za inovacije, informaciono društvo i socijalnu politiku između Evropske unije i Bosne i Hercegovine održao se 20. februara 2020. godine u Briselu. Predstavnik Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, kao član delegacije Bosne i Hercegovine, učestvovao je na sastanku vezano za priznavanje inostranih visokoškolskih kvalifikacija u Bosni i Hercegovini.

4th EU-BOSNIA AND HERZEGOVINA SAA SUB-COMMITTEE Inovation Brussels 20 02 2020Evropska komisija je pozdravila rezultate Projekta "Jačanje internacionalizacije visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini" (STINT projekat), a posebno Model akademskog priznavanja koji je razvijen tokom implementacije Projekta, a koji je bio osnova za usvajanje pravilnika o akademskom priznavanju na svih 8 javnih univerziteta. Baza podataka o procedurama profesionalnog priznavanja razvijena Twinning projektom između Bosne i Hercegovine kao zemlje korisnice i Hrvatske, Francuske i Latvije je takođe pozdravljena od Evropske komisije. Predstavnik CIP-a je zatražio od Evropske komisije učešće u aktivnostima unutar Strateškog okvira za evropsku saradnju u obrazovanju i obuci – ET 2020, iako Bosnia i Hercegovina još nije zemlja kandidat. Ovo bi osiguralo Bosni i Hercegovini mogućnost da uskladi svoje pravce razvoja sa EU i olakšalo razmjenu iskustva i prakse sa EU zemljama, zemljama EFTA-e i zemljama kandidatima i doprinijelo otvaranju obrazovanja u Bosni i Hercegovini i povećanju internacionalizacije. Evropska komisija će razmotriti ovaj prijedlog i o tome kasnije informirati Bosnu i Hercegovinu.