Datum kreiranja 12 Mart 2020
Štampa

U okviru EPER projekta (Effective Partnership for Enhanced recognition) sa Bosnom i Hercegovinom, kao zemljom partnerom, predstavnice Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja (CIP) učestvovale su u studijskoj posjeti Rigi, Latvija od 18.02.2020. godine do 21.02.2020. godine.

Riga Conference Comparing Qualifications for Reliable Recognition 2 20 02 2020Tokom prvog dana studijskog putovanja organizovana je posjeta Akademskom informacijskom centru (AIC) Latvije gdje je predstavljena uloga i aktivnosti koje provodi, sistem visokog obrazovanja u Latviji i Latvijski kvalifikacioni okvir, akademsko i stručno priznavanje inostranih kvalifikacija u Latviji, neformalni i informalni rezultati učenja u Latviji, oblici međunarodne saradnje, automatsko priznavanje, postupci i iskustva u akademskom priznavanju. Sistem obrazovanja u Latviji je koncipiran da imaju jako dobru bazu podataka i informacije o obrazovanju. Riga Conference Comparing Qualifications for Reliable Recognition 3 20 02 2020Tokom posjete AIC-u, predstavnik visokoškolske ustanove Rīga Stradiņš University (RSU) predstavio je studijske programe koji se izvode na ovoj visokoškolskoj ustanovi, rad i prakse, kao i načine upisa studenata na visokoškolske ustanove u Rigi, s posebnim osvrtom na internacionalizaciju, odnosno upis stranih studenata na ovu visokoškolsku ustanovu.

Riga Conference Comparing Qualifications for Reliable Recognition 4 20 02 2020Zaposlenici AIC-a prezentovali su projekat u kojem su radili komparativno ispitivanje obrazovnih sistema i nacionalnog kvalifikacionog okvira u partnerskim zemljama (Armenija, Bugarska, Estonija, Latvija i Ujedinjeno Kraljevstvo).

Riga Conference Comparing Qualifications for Reliable Recognition 20 02 2020Drugi dan studijske posjete održana je Međunarodna konferencija: „Comparing Qualifications for Reliable Recognition“. Na navedenoj konferenciji izložene su sljedeće teme: uloga ishoda učenja u obrazovnom sistemu i priznavanje inostranih kvalifikacija; postupci priznavanja u partnerskim zemljama; metodologija horizontalnog poređenja, metode i alati koji se upotrebljavaju za analizu rezultata učenja odabranih kvalifikacija. U dvije sesije su prezentovani primjeri korištenja rezultata učenja u postupcima priznavanja i automatsko priznavanje. Konferencija je koncipirana na međunarodnom nivou, sa dosta praktičnih primjera i praksi što ju je učinilo jako korisnom za sve učesnike.