STINT projekat

Štampa

Opšti izvještaj o internacionalizaciji i priznavanju kvalifikacija

Model priznavanja

Vodič za procjenu kvaliteta internacionalizacije

Strateško planiranje za Univerzitet u BiH

Rječnik kvalifikacije i priznanja

Rječnik internacionalizacije