Datum kreiranja 05 Maj 2014
Štampa

U sklopu Tempus projekta ″Bosanskohercegovački kvalifikacijski okvir za visoko obrazovanje - BHQFHE″, u Paderbornu je 30. i 31.01.2014. godine održan Početni sastanak.

Padeborn 1Sastanku su, osim predstavnika Centra, prisustvovali predstavnici Univerziteta ″Džemal Bijedić″ Mostar, Sveučilišta u Mostaru, Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Univerziteta u Tuzli, Univerziteta u Zenici, Univerziteta u Bihaću, Svjetskog univerzitetskog servisa Bosne i Hercegovine, Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, Udruženja poslodavaca Bosne i Hercegovine, Univerziteta u Padebornu, Sveučilišta u Splitu, Univerziteta u Northamptonu, Univerziteta u Limericku, Univerziteta u Lleidi, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Hrvatske, Mreže  agencija za osiguravanje kvaliteta u visokom obrazovanju Centralne i Istočne Evrope (CEENQA).

 

Glavni cilj Projekta je podrška strukturalnoj reformi visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, podrška razvoju kvalifikacijskog okvira za visoko obrazovanje u skladu sa državnim prioritetima i njegova implementacija na različitim institucionalnim nivoima. Projekat treba da osigura modele za potpunu formalnu implementaciju BHQFHE-a na institucionalnim nivoima zasnovano na svim kriterijima i procedurama Evropskog kvalifikacijskog okvira za cjeloživotno učenje (EQF-LLL) i Kvalifikacijskog okvira evropskog prostora visokog obrazovanja (QF- EHEA).

 

Predviđeno trajanje Projekta je 36 mjeseci, a jedan od glavnih rezultata Projekta treba da budu nacrt verzije sektorskih izjava za bachelor, master i doktorske stepene za šest naučnih oblasti, što zajedno čini 18 sektorskih izjava ukupno.

 

Sljedeći koordinacijski sastanak Projekta trebao bi da se održi u januaru 2015. godine u Northamptonu, Ujedinjeno Kraljevstvo.