Drugi međuvladin sastanak o Globalnoj konvenciji o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija

Datum kreiranja 04 April 2019
Štampa

Drugi Međuvladin sastanak o Globalnoj konvenciji o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija održan je od 18. do 22.3. 2019. u UNESCO-vom sjedištuu Parizu. Sastanku su prisustvovali predstavnici iz 140 zemalja sa pravom glasa, kao i 19 institucija u ulozi posmatrača. Na prvom Međuvladinom sastanku, održanom u decembru 2018. godine, učesnici su vodili veoma preciznu i temeljnu raspravu o svakom pojedinačnom paragrafu, a u nekim slučajevim, ako se nije mogao postići konsenzus, bilo je potrebno glasanje kako bi se usvojili pragrafi.

Global Convention ParisGlobal Convention Paris 2Na drugom sastanku mišljenja o implementaciji Globalne konvencije su bila podijeljena. Pojedine zemlje su tražile uvođenje odredbe u Globalnoj konvenciji koja se odnosi na odgađanje implementacije u vezi priznavanja neformalnog obrazovanja i informalnog učenja, dok je većina zemalja smatrala da bi ova odredba umanjila značaj Globalne konvencije. Različita implementacija Globalne konvencije u različitim zemljama sigurno bi dovela do odstupanja od glavne ideje Globalne konvencije, a to je jednako priznavanje u svim državama članicama.

Nakon pеt dana rasprave usvojen je nacrt globalne konvencije, i biće usvojen na 40. UNESCO-voj Generalnoj konferenciji koja će se održati u novembru 2019. u Parizu.