Tuzlanski kanton

Štampa

Zakon o visokom obrazovanju ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 7/16)

 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 10/16)

Zakon o Univerzitetu u Tuzli ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 9/08)

Zakon o priznavanju inostranih obrazovnih isprava (Službene novine Tuzlanskog kantona, broj 11/11)

 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inostranih obrazovnih isprava (Službene novine Tuzlanskog kantona, broj 8/18)

 

Kriteriji za vrednovanje inostranih obrazovnih kvalifikacija (Službene novine Tuzlanskog kantona, broj 14/11)

Pravilnik o načinu i postupku priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija na Univerzitetu u Tuzli (13.06.2011. godine)

Pravilnik o korištenju akademskih titula i sticanju naučnih zvanja na visokoškolskim ustanovama u Tuzlanskom kantonu (Službene novine Tuzlanskog kantona, broj 14/11)