Датум креирања 22 септембар 2020
Штампа

 

Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине доставило нам је информацију да је Протокол између Вијећа Министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Словеније о сарадњи у области образовања, који је потписан 25.7.2013. године на пет студијских година и истекао завршетком академске 2017/2018. године, након проведене законске процедуре, 4.7.2018. године, и размјеном дипломатских нота продужено је важење Протокола до краја студијске године у којој ће Босна и Херцеговина постати чланица Европске уније.

У складу с одредбама Протокола, од академске 2013/2014. године, држављани Босне и Херцеговине изједначени су са држављанима Републике Словеније и ЕУ у вези плаћања трошкова студија. Након потписивања Протокола, студентима из Босне и Херцеговине се не наплаћују школарине за странце, коју су плаћали прије потписивања Протокола.

Такође, у оквиру Центра за мобилност и европске програме образовања и оспособљавања Републике Словеније (CMEPIUS) сваке године је за држављане Босне и Херцеговине на располагању 18 мјесечних стипендија за студијско усавршавање на високошколским установама у Републици Словенији.

Министарство вањских послова Босне и Херцеговине је обавијестило Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине да је ратифицирано продужење важења наведеног протокола те да је Одлука о ратификацији продужења важења Протокола између Вијећа Министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Словеније о сарадњи у области образовања објављена у „Службеном гласнику БиХ“ – Међународни уговори, број 08 од 6.7.2020. године.