Датум креирања 02 март 2021
Штампа

У оквиру OCTRA пројекта (интернетска доступност студијских програма и база података за транспарентност и признавање), 26. јануара 2021. године одржан је иницијални састанак. Пројекат је одобрио Ерасмус + програм, К3активност „Подршка правцу реформи“.

Циљ овог пројекта је повећати дијалог са високошколским институцијама договарањем обрасца доступности студијских програма и побољшањем националних квалификацијских база података и регистара који би довели до структурираних и транспарентних исхода учења високошколских квалификација који омогућавају аутоматско признавање.

Циљ пројекта је развити смернице и препоруке које би служиле као помоћно средство за високошколске установе за побољшање или развој одговарајуће корисних и доследних студијских програма који одговарају националним квалификацијским базама података и регистрима (ако постоје) и за тела одговорна за националне квалификационе базе података и регистри ради прилагођавања садржаја која би била корисна за веродостојну оцену.

То ће се урадити кроз следеће активности:

1. Метода деск истраживања - истраживање ситуације у вези са студијским програмима високошколских установа и националним квалификацијским базама података и регистрима у земљама партнерима ENIC и NARIC пројекта;

2. Смернице и препоруке за високошколске установе и NARIC-ове, Водич за кориснике ECTS-а (2015) о интернетским студијским програмима и националним квалификацијским базама података и регистрима - како би се пружиле идеје за неопходна побољшања мрежних алата;

3. Семинари за вршњачко учење - дискусија о смерницама и препорукама са заинтересованим странама;

4. Националне радионице за високошколске установе - презентација смерница и препорука представницима високошколских установа у партнерским земљама;

5. међународна конференција.

Партнери на овом пројекту су Академски информативни центар - летонски ENIC / NARIC, бугарски ENIC / NARIC, естонски ENIC / NARIC, хрватски ENIC / NARIC, пољски ENIC / NARIC, ENIC Босне и Херцеговине, руски ENIC, BA School of Business and Finance (Летонија) и Летонска ректорска конференција.

Током састанка разговарано је о главним темама везаним за пројектне активности као што су план рада, координација пројеката и договор о методологији и садржају извештаја о земљама.

Следећи састанак требао би се одржати у Босни и Херцеговини у јуну 2021. године, ако ситуација са пандемијом дозволи.