Датум креирања 29 април 2021
Штампа

Представници ЦИП-а присуствовали су семинару „Унапређeње сарадње и рада ENIC/NARIC центара“. Семинар је одржан у Агенцији за квалификације Републике Србије у Београду, 16. априла 2021. године. Циљ семинара био је унапређење регионалне сарадње између ENIC/NARIC centara i drugih ključnih institucija država projektnih partnera kroz umrežavanje akreditiованих visokoškolskih ustanova i formiranje baze podataka, kao i kroz usaglašavanje i unapređеnje procedura za provjeru vjerodostojnosti diploma stečenih u zemljama partnerima. 

EPER SerbiaУводну ријеч одржала је начелник Сектора из Министарства знаности и образовања Републике Хрватске, која је нагласила важност регионалне сарадње на подручју образовања те сарадње између ENIC/NARIC центара. Такође је нагласила да је унапређење политике признавања важно и ради повећања мобилности те је уско повезано с развојем система обезбјеђења квалитета у високом образовању, једним од најважнијих обиљежја и покретача промјена у земљама Болоњског процеса. 

Проф. др. сц. Часлав Митровић, директор Агенције за квалификације Републике Србије, представио је рад Агенције и ENIC/NARIC центра који је њен саставни дио те је у свом излагању истакнуо отвореност Агенције за сарадњу.

EPER Serbia 2Руководилац ENIC/NARIC центра Републике Србије, представила је рад Центра те нагласила важност регионалне сарадње, посебно јер постоје разлике у системима високог образовања, а поступци признавање имају специфичности у свакој од држава партнера.  Предложила је израду заједничке публикације која би садржавала примјере добре праксе из подручја признавања у земљама регије и која би помогла у провођењу поступака признавања иностраних високошколских квалификација.

У наставку је координатор ENIC/NARIC центра Републике Србије одржала презентацију о умрежавању акредитованих високошколских установа из земаља пројектних партнера и формирање базе података. Нагласила је да добра сарадња међу земљама пројектним партнерима већ постоји, али да увијек има простора за унапређење и олакшавање протока информација. Такође је нагласила потребу формирања базе података акредитованих високошколских установа земаља у регији.   

Координатор ENIC/NARIC центра Републике Србије, одржала је презентацију на тему усаглашавања и унапређивања поступака провјере вјеродостојности диплома стечених у земљама пројектним партнерима уз могућност увођења online система провјере вјеродостојности. Нагласила је како се најбржа провјера вјеродостојности може обавити путем ENIC/NARIC мреже, а њена додатна предност је провјера вјеродостојности без накнаде.  

EPER Serbia 3У панел расправи на тему унапређења сарадње ENIC/NARIC центара из земаља пројектних партнера учествовале су представнице хрватског ENIC/NARIC центра које су нагласиле важност брзе размјене информација и комуникације путем е-маила. Такође су истакнуле да је за брзу размјену информација важно знати којем се запосленику ENIC/NARIC центра друге земље може послати одређени упит.

Представници Центра за информисање и признавање докумената из области високог образовања (ЦИП)  Босне и Херцеговине нагласили су да се већина поступака признавања односи на земље пројектне партнере те да је потребна регионална платформа за брзу размјену потребних информација. Везано уз тему признавања квалификација избјеглицама и особама без докумената су навели да у поступку признавања може помоћи European Qualifications Passport for Refugees, настао као резултат пројекта Вијећа Европе.

У завршном дијелу семинара одржано је излагање проф. др. сц. Синише Ђурашевића са Универзитета у Београду, на тему повезивања Националног квалификацијског оквира Србије с Европским квалификацијским оквиром уз осврт на високо образовање. Професор Ђурашевић изнио је своје искуство рада у радној групи за Национални квалификацијски оквир као и искуство рада у Комисији за академско признавање на Универзитету у Београду.

Семинар је завршио закључком о потреби наставка регионалне сарадње те је изражена нада да ће се пројектни партнери у оквиру провођења пројекта EPER успјети састати на семинару који ће се одржати уживо.