Датум креирања 05 мај 2014
Штампа

У организацији Центра за информисање и признавање докумената из области високог образовања, у Мостару је 30.10.2013. године у хотелу „Еро“ одржан Округли сто „Признавање иностраних високошколских квалификација у духу Лисабонске конвенције“. Округлом столу су, осим представника ЦИП-а, присуствовали  представници Министарства цивилних послова, Министарства просвјете и културе Републике Српске, кантоналних министарстава образовања, јавних и приватних високошколских установа.

OkrugliSto (12)Циљ одржавања овог догађаја је да се присутни упознају с тренутним  стањем у области признавања иностраних  високошколских квалификација, како у сврху запошљавања, тако и у сврху наставка образовања, да се размијене искуства и добре праксе, те да се промовишу принципи Лисабонске конвенције. Такођер, Округли сто је наставак континуисаног дјеловања Центра у циљу подизања свијести о важности академског и професионалног признавања иностраних високошколских квалификација у Босни и Херцеговини и дјеловања у циљу побољшања и унапређења постојећих поступака признавања.

 

И овај Округли сто је био прилика да се презентује Приручник европског простора признавања, у коме је сажет петнаестогодишњи рад на имплементацији Лисабонске конвенције о признавању, односно примјери добре праксе у европском простору признавања. Осим презентације представника ЦИП-а, присутне су с процедурама стручног признавања и актуелном ситуацијом у овом подручју кроз своје презентације упознали представница Комисије за информисање и признавање докумената из области високог образовања Републике Српске и представник Министарства образовања, науке, културе и спорта Тузланског кантона. Такођер, представница Универзитета у Тузли представила је процедуре академског признавања у Тузланском кантону.

 

Након исцрпне дискусије о актуелним проблемима и изазовима, на крају Округлог стола усвојени су сљедећи Закључци:

 

 

1. Да се унаприједи сарадња између ентитетских,  кантоналних министарстава образовања, Одјела за образовање Владе Брчко дистрикта БиХ, високошколских установа и ЦИП-а.

2. Да и ЦИП и све надлежне институције и установе организују овакве и сличне скупове.

3. Да би се олакшао поступак признавања, препоручује се организовање радионица за обуку особља које врши послове признавања иностраних високошколских квалификација.

4. Потребно је да надлежна тијела за признавање иностраних квалификација своје прописе усагласе с одредбама Лисабонске конвенције и њених пратећих докумената.

5. Задужује се особље ЦИП-а да свим учесницима Округлог стола достави презентације, закључке и листу учесника.