Датум креирања 05 мај 2014
Штампа

У склопу Темпус пројекта ″Босанскохерцеговачки квалификацијски оквир за високо образовање - BHQFHE″, у Падерборну је 30. и 31.01.2014. године одржан Почетни састанак.

Padeborn 1Састанку су, осим представника Центра, присуствовали представници Универзитета ″Џемал Биједић″ Мостар, Свеучилишта у Мостару, Универзитета у Источном Сарајеву, Универзитета у Тузли, Универзитета у Зеници, Универзитета у Бихаћу, Свјетског универзитетског сервиса Босне и Херцеговине, Агенције за развој високог образовања и обезбјеђивање квалитета, Агенције за рад и запошљавање Босне и Херцеговине, Удружења послодаваца Босне и Херцеговине, Универзитета у Падеборну, Свеучилишта у Сплиту, Универзитета у Нортхамптону, Универзитета у Лимерицку, Универзитета у Ллеиди, Министарства знаности, образовања и спорта Хрватске, Мреже  агенција за обезбјеђивање квалитета у високом образовању Централне и Источне Европе (CEENQA).

 

Главни циљ Пројекта је подршка структуралној реформи високог образовања у Босни и Херцеговини, подршка развоју квалификацијског оквира за високо образовање у складу са државним приоритетима и његова имплементација на различитим институционалним нивоима. Пројекат треба да обезбједи моделе за потпуну формалну имплементацију BHQFHE-а на институционалним нивоима засновано на свим критеријумима и процедурама Европског квалификацијског оквира за цјеложивотно учење (EQF-LLL) и Квалификацијског оквира европског простора високог образовања (QF- EHEA).

 

Предвиђено трајање Пројекта је 36 мјесеци, а један од главних резултата Пројекта треба да буду нацрт верзије секторских изјава за бацхелор, мастер и докторске степене за шест научних области, што заједно чини 18 секторских изјава.

 

Сљедећи координацијски састанак Пројекта требао би да се одржи у јануару 2015. године у Нортхамптону, Уједињено Краљевство.