Датум креирања 04 април 2019
Штампа

Други Међувладин састанак о Глобалној конвенцији о признавању високошколских квалификација одржан је од 18. до 22.3. 2019. у UNESCO-вом сједишту у Паризу. Састанку су присуствовали представници из 140 земаља са правом гласа, као и 19 институција у улози посматрача. На првом Међувладином састанку, одржаном у децембру 2018. учесници су водили веома прецизну и темељну расправуо сваком појединачном параграфу, а у неким случајевим, ако се није могао постићи консензус, било је потребно гласање како би се усвојили пaраграфи.

Global Convention ParisGlobal Convention Paris 2На другом састанку мишљења о имплементацији Глобалне конвенцијесу била подијељена. Поједине земље су тражиле увођење одредбе у Глобалној конвенцији која се односи на одгађање имплементације у вези признавања неформалног образовања и информалног учења, док је већина земаља сматрала да би ова одредба умањилазначај Глобалне конвенције.Различита имплементација Глобалне конвенције у различитим земљама сигурно би довела до одступања од главне идеје Глобалне конвенције, а то је једнако признавање у свим државама чланицама.

Након пет дана расправе усвојен је нацрт глобалне конвенције и биће усвојен на 40. UNESCO-вој Генералној конференцији која ће се одржати у новембру 2019. у Паризу.