Датум креирања 22 април 2019
Штампа

Пети састанак Заједничке ERI SEE–RCC радне групе о признавању академских квалификација је одржан у Подгорици 27.3.2019. Састанку су присуствовали представници министарстава, ENIC/NARIC центара, агенција за осигурање квалитета из Босне и Херцеговине, Србије, Црне Горе, Сјеверне Македоније, Албаније и Косова ( име дефинисано УН Резолуцијом 1244 из 1999.године).

Podgorica Fifth Meeting of the Workin Group on Academic RecognitionPodgorica Fifth Meeting of the Workin Group on Academic Recognition 2Први дио састанка је био посвећен заједничком раду на признавању академских квалификација у земљама Западног Балкана, као и зајадничком информационом систему. Нови информациони систем ће бити развијен и све земље, односно ENIC/NARIC центри или органи за признавање ће имати прилику да виде како друге земље вреднују иностране квалификације. Овакав приступ ће помоћи свим земљама да схвате како друге земље поступају са иностраним високошколским квалификацијама и да размијене најбоље праксе.

Други дио био је посвећен нацрту Декларације о признавању академских квалификација. Нацрт је био разматран и након што коначни нацрт усвоје министри надлежни за високо образовање на сљедећем састанку Платформе за образовање и обуку земаља Западног Балкана, потписаће га премијери на наредном састанку Самита лидера у Познану у јулу 2019.Очекује се да ће коначни нацрт бити усвојен на наредном шестом састанку радне групе.