Датум креирања 20 мај 2019
Штампа

Једнодневна kонференција о изазовима у високом образовању-интернационализација одржана је у Бања Луци 8.4.2019. у организацији Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво, уз подршку Erasmus+ пројекта„Strengthening of Internationalisation in B&H Higher Education (STINT Project)“.

Циљ конференције је био размјена знања и добрих пракси у побољшању квалитета у високом образовању, посебно кроз активности у области интернационализације домаћих високошколских установа.

Conference in Banja Luka Internationalisation 1Conference in Banja Luka Internationalisation 2Неки од STINT партнера, односно представници Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштвоРепублике Српске, Универзитета у Источном Сарајеву, Универзитета у Зеници, Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске и Центра за информисање и признавање докумената из области високог образовања представили су своја позитивна искустватоком учешћа у STINT projektu везана за кључне аспекте интернационализације , као и изазове и препреке са којима се сусрећу. Мобилност студената је у порасту, али узимајући у обзир да je проценат мобилности мањи од 1% потребно је ангажовати све институције и заинтересоване стране које се баве високом образовањем. Средства која додијељује држава су недовољна, не само за мобилност већ и за научноистраживачки рад. Требали би се користити различити међународни програми за финансирање мобилности, канцеларије за међународну сарадњу би требале бити боље опремљене и имати више радника.

На крају конференције учесници су донијели закључке који ће се користити за даље планирање активности везаних за интернационализацију високог образовања у БиХ.