Штампа

Закон о високом образовању ("Службене новине Тузласнког кантона", број 7/16)

 

Закон о измјенама и допунама Закона о високом образовању (Службене новине Тузланског кантона, број 10/16)


Закон о Универзитету у Тузли ("Службене новине Тузланског кантона", број: 9/08)

Закон о признавању иностраних образовних исправа (Службене новине Тузланског кантона, број 11/11)

 

Закон о измјенама и допунама Закона о признавању иностраних образовних исправа (Службене новине Тузланског кантона, broj 8/18)

 

Критеријуми за вредновање иностраних образовних квалификација (Службене новине Тузланског кантона, број 14/11)

Правилник о начину и поступку признавања иностраних високошколских квалификација на Универзитету у Тузли (13.06.2011. године)

Правилник о кориштењу академских титула и стицању научних звања на високошколским установама у Тузланском кантону (Службене новине Тузланског кантона, број 14/11)