Datum kreiranja 05 Maj 2014
Štampa

U organizaciji Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, u Mostaru je 30.10.2013. godine u hotelu „Ero“ održan Okrugli stol „Priznavanje inostranih visokoškolskih kvalifikacija u duhu Lisabonske konvencije“. Okruglom stolu su, osim predstavnika CIP-a, prisustvovali  predstavnici Ministarstva civilnih poslova, Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, kantonalnih ministarstava obrazovanja, javnih i privatnih visokoškolskih ustanova.

OkrugliSto (12)Cilj održavanja ovog događaja je da se prisutni upoznaju s trenutnim  stanjem u oblasti priznavanja inostranih  visokoškolskih kvalifikacija, kako u svrhu zapošljavanja, tako i u svrhu nastavka obrazovanja, da se razmijene iskustva i dobre prakse, te da se promoviraju principi Lisabonske konvencije. Također, Okrugli stol je nastavak kontinuiranog djelovanja Centra u cilju podizanja svijesti o važnosti akademskog i profesionalnog priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija u Bosni i Hercegovini i djelovanja u cilju poboljšanja i unapređenja postojećih postupaka priznavanja.

 

I ovaj Okrugli stol je bio prilika da se prezentira Priručnik evropskog prostora priznavanja, u kome je sažet petnaestogodišnji rad na implementaciji Lisabonske konvencije o priznavanju, odnosno primjeri dobre prakse u evropskom prostoru priznavanja. Osim prezentacije predstavnika CIP-a, prisutne su s procedurama stručnog priznavanja i aktuelnom situacijom u ovom području kroz svoje prezentacije upoznali predstavnica Komisije za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja Republike Srpske i predstavnik Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona. Također, predstavnica Univerziteta u Tuzli predstavila je procedure akademskog priznavanja u Tuzlanskom kantonu.

 

Nakon iscrpne diskusije o aktuelnim problemima i izazovima, na kraju Okruglog stola usvojeni su sljedeći Zaključci:

 

1. Unaprijediti saradnju između entitetskih,  kantonalnih ministarstava obrazovanja, Odjela za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH, visokoškolskih ustanova i CIP-a.

 

2. Organizirati ovakve i slične skupove, kako od CIP-a, tako i od svih nadležnih institucija i ustanova.

 

3. Kako bi se olakšao postupak priznavanja, preporučuje se organiziranje radionica za obuku osoblja koje vrši poslove priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija.

 

4. Potrebno je da nadležna tijela za priznavanje inostranih kvalifikacija svoje propise usaglase s odredbama Lisabonske konvencije i njenih pratećih dokumenata.

 

5. Zadužuje se osoblje CIP-a da svim učesnicima Okruglog stola dostavi prezentacije, zaključke i listu učesnika.